Personal

Vår konstruktion, verktygs- och plåttillverkning bygger på spetskompetens, flexibilitet, korta ledtider och miljömedvetenhet. Alla medarbetare engageras dessutom ständigt i förbättringsarbete så att utnyttjandet av våra resurser kontinuerligt förbättras och vår miljöpåverkan minimeras. Här möter du människorna bakom maskinerna och processen; de verkliga experterna på att leverera Jobros mervärden.