Segment: Personbilar

Bilar i olika klasser och utföranden

Personbilar är det segment som ställer de absolut hårdaste kraven. Något vi alltid står rustade och redo för att möta. När vi arbetar mot personbilsmarknaden arbetar vi med bilar i olika klasser och utföranden, inklusive specialfordon. Där vi tar fram olika typer av karossartiklar och chassiekomponenter som mulor, prototyper och förserier till såväl svenska som internationella fordonstillverkare.

Exempelkunder: Volvo, Nevs, GM, Cevt

Jobro Tomas Karlsson

Kontakt

Tomas Karlsson

VVD, Marknads och Försäljningschef

0321 - 68 52 01 | 0728 - 31 18 50 | tomas.karlsson@jobro.se