Kategoriarkiv: Pressrelease

Besök oss på IZB mässan

Jobro kommer att ställa ut på IZB mässan som äger rum i Wolfsburg den 16 – 18.e Oktober.

Vår monter finner ni i Hall 7 med monternummer 7104.

http://www.izb-online.com/en/home.html

Välkomna!

Ulricehamn 2018-09-24

Johan Hidgård
Marknadschef

Teknikföretaget Jobro är den snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.

Ny VD på Jobro

 

Sedan den 1.a Augusti är Ulf Wilhelmsson ny VD på Jobro och efterträder Tobias Ludvigsson som numera har en tjänst inom affärsutveckling och försäljning.

Närmast kommer Ulf från industrikoncernen Mastec där han arbetat med  allt från produktionsledning till affärsutveckling och har en lång erfarenhet inom kontraktstillverkning.

”Jobro befinner sig i ett mycket intressant läge där man genom förvärvet av Prototals plåtverksamhet förra hösten är en komplett och unik leverantör av prototyper och lågvolyms serier av komplexa plåtdetaljer detta i kombination med kompetenta medarbetare, fina kundreferenser och starka ägare gjorde valet enkelt att hoppa på denna tjänst”

Ulricehamn 2018-08-31

Ulf Wilhelmsson

Jobro förvärvar Prototals plåtverksamhet

Jobro förstärker sin marknadsposition genom förvärv av tillgångarna i Prototals plåtverksamhet. Genom förvärvet breddar bolaget sitt utbud mot marknaden. Efter förvärvet kommer Jobro att ha ca 100 anställda och en årsomsättning på ca 160 MSEK.

Jobro är idag den ledande tillverkaren av prototyper och lågvolymserier av komplexa plåtdetaljer i Sverige. Bolagets ambition är att expandera sin verksamhet och bli en av Europas ledande prototyp- och lågserietillverkare av komplexa plåtdetaljer. Verksamheterna kompletterar varandra både avseende produktionsteknologi och kunder. Genom förvärvet kommer Jobro att disponera över en tillkommande teknologi, som är speciellt lämpad för riktigt låga volymer samt för formning av vissa speciella material.

Efter förvärvet kommer Jobro serva kunder inom fordonsindustrin, byggsektorn, flygindustrin och den tyngre tillverkningsindustrin. Tillverkningen kommer fortsatt att ske i både Ulricehamn och Jönköping. Ambitionen är att stärka och expandera verksamheterna på båda tillverkningsställena.

”Prototals verksamhet har ett starkt erbjudande samt en kompetent organisation vilket resulterat i långvariga kundrelationer. Jobros omfattande satsningar på maskinpark, process och metodutveckling samt fokuserat marknadsarbete har gjort att vi idag är en betydande TS-certifierad leverantör till Europas biltillverkare. Förvärvet av Prototals plåtverksamhet kommer nu att göra oss till en än mer komplett och konkurrenskraftig leverantör till gagn för våra kunder.” säger Jobros VD Tobias Ludvigsson.

”Genom att vår plåtdel nu blir en del av ett större och bredare utbud mot marknaden kommer verksamheten i Jönköping att få bättre förutsättningar att utvecklas. Vi har under en tid sett hur Jobro utvecklar sin verksamhet på ett positivt sätt och är övertygade om att vår spetskompetens inom vår del av plåtformningen kommer att kunna bidraga till fortsatt expansion både vad det gäller applikationer och kunder” säger  Henrik Lundell VD på Prototal.

Ytterligare information lämnas av Tobias Ludvigsson VD Jobro (0321- 685202), Stig-Arne Blom styrelseordförande Jobro (070 5251615) samt Henrik Lundell VD Prototal (076 5387242).


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.

Ny ledning och nya målsättningar för Jobro

Det går bra för västsvenska verkstadsföretaget Jobro. Nyligen tecknade man ett avtal som serieleverantör till både Scania och Aston Martin, med en målbild att nå 100 miljoner i omsättning vid årets slut. Jobro har även rekryterat ledande kompetens inom flera områden, såväl inom teknik som kvalitetssäkring och utökar nu ledningsgruppen för att möta den ökande efterfrågan.

”Vi har påbörjat en spännande resa framåt och signalerna från marknaden är både tydliga och positiva. Nu behöver vi höja ribban ytterligare med ännu vassare kvalitetssäkring och tekniska lösningar. Vi ser också ett stort rekryteringsbehov framöver, framför allt inom konstruktion, beredning och produktion”, säger Tomas Karlsson, VD på Jobro. Tomas, med lång bakgrund inom fordonsindustrin och företag som Saab Automobile AB och Combitech i ryggsäcken, var tidigare vice VD på Jobro och tillträder som VD från och med 1 juli 2015. Nuvarande VD:en och ägaren Tobias Ludvigsson går över i en mer renodlad specialistroll med fokus på strategiskt inköp och sälj. I den nya ledningsgruppen ingår numera kompetens med erfarenhet från lite större företag inom fordon samt övrig tillverkningsindustri på den internationella marknaden.

”Jobro är ett spetsföretag och vår ambition är och förblir att vara den som sätter standarden inom effektivare produktion. I dagsläget uppvaktas vi av allt från kinesiska producenter till internationell flygindustri, men vi vill göra saker i rätt ordning. Vår närmsta prioritet är att certifieras enligt ISO/TS16949, ett extremt krävande kvalitetsledningssystem specifikt utvecklad för leverantörer till fordonsindustrin. Vi drar också igång vår kunskapssatsning Jobro Academy i sommar, ett projekt vi vurmar lite extra om. Först ut att besöka skolbänken är inköpare från Scania”, avslutar Tomas Karlsson.


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.

Jobro organiserar sig enligt ISO/TS16949

Jobro genomför nu en organisationsförändring för att möta upp ökad efterfrågan från såväl nya som befintliga kunder samt kraven enligt ISO/TS16949-certifieringen. Så här ser den nya organisationen ut från och med våren 2015.

Nya tjänster
Kvalitetschef: Mikael Johansson.
Mikael Johansson har tidigare arbetat på Precomp Solutions i Ulricehamn samt på Husqvarna. Han har över 35 års erfarenhet som kvalitets- och miljöansvarig i verkstadsmiljöer.
Produktionstekniker: Fredrik Alkner, med mångårig erfarenhet på Jobro.

Förändringar i organisationen
Tidigare produktionschef har flyttat in till marknadsavdelningen: Victor Skattberg.
Produktionsplanerare blir ny produktionschef: Sebastian Andersson.
Ny produktionsplanerare är Hans Hellquist.
Hans Hellquist kommer från Mont Blanc där han har ansvarat för produktionsplanering.
Gruppledare för laseravdelning: Erika Algotsson.
Gruppledare för press/svets: Börje Nilsson.

Flera tjänster kommer också att rekryteras, såsom mättekniker, kantpressare, pressare prototyp, cam-beredare samt konstruktörer.


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.

Jobro sätter standarden med nytt ledningssystem

Västsvenska verkstadsgasellen Jobro har tagit ett strategiskt beslut om att ISO/TS-certifiera verksamheten för att vara starkt rustad inför framtida lågvolymsproduktion. ISO/TS16949 är en standard på kvalitetsledningssystem specifikt utvecklad för leverantörer till fordonsindustrin.

”Vi märker att intresset för vårt erbjudande bara växer och att vår pragmatiska syn på effektiv produktion verkligen gör avtryck på marknaden – inte minst bland fordonsindustrin. Nu tar vi ett ytterligare steg för att närma oss de ledande internationella tillverkarna och de extremt höga krav
på kvalitetssäkring som efterfrågas”, säger Tobias Ludvigsson, vd på Jobro.


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.

Christer Kallin i spetsen för Jobro Academy

Jobro:s namnkunnige nestor Christer Kallin skiftar position i företaget och blir Senior advisor. Han blir också ansvarig för Jobro:s kommande utbildningssatsning Jobro Academy. Premiären för Jobro Academy går av stapeln under Elmia Subcontractor i november.

När Christer Kallin köpte Jobro 1993 var det ett litet verktygsföretag i mängden. Han fick företaget att expandera och runt millennieskiftet flyttade verksamheten från Borås till nya lokaler i Dalum strax utanför Ulricehamn. År 2000 gick också nuvarande vd:en Tobias Ludvigsson in som delägare. Sex år senare var det dags för ytterligare expansion och ny lokal– den här gången till Ulricehamn och i direkt anslutning till riksväg 40.

”Det ska bli fantastiskt spännande – ett riktigt hedersuppdrag. Idag är vi ett snabbväxande kunskapsföretag som kan leverera unik spetskompetens inom produktion och verktygstillverkning. Det är kompetens som inte bara tillverkande företag kan ha stor nytta av utan även ungdomar som läser industriprogram. Jobro Academy är plattformen för en massa idéer jag har haft i huvudet under åren – och ett nytt sätt att bjuda in till möten och kunskapsutbyte om teknik och modern produktion”, säger Christer Kallin.


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.

Jobro rekryterar ledande kompetens

Västsvenska teknikföretaget Jobro, listat som Gasellföretag tre år i rad för sin tillväxttakt, växlar nu upp sitt erbjudande ytterligare. Förutom en maskinpark i absolut världsklass har två tunga kompetenser rekryterats på kort tid: Tomas Karlsson från Combitech som vice VD samt Annika Johansson från Xano Industri som ekonomichef. Fler satsningar och lanseringar är också att vänta – redan i höst då Jobro ställer ut på Elmia Subcontractor i Jönköping.

Tomas Karlsson var tidigare resultatsenhetschef på affärsområdet Manufacturing Engineering & Tool Design på Combitech i Trollhättan. Han började sin automotivekarriär som verktygsmakare på Saab 1984, samma år som 900 Turbo fick kromad grill. År 2001 avancerade han till Gruppchef Beredning & Verktygskonstruktion och året därefter till Sektionschef Die Design Parts & Die Manufacturing – en tjänst som han behöll fram till konkursen i dec 2011. Tomas arbetade även de sista två åren parallellt som försäljningschef inom Saab Engineering Service. Annika Johansson kommer närmast från Xano Industri i Jönköping – ett nischat teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning.

”Jobro är ett företag i ständig utveckling och nu är vi mogna för att ta nästa steg – att sälja kunskap om komplex produktion. Idag kan vi enkelt räkna på om en produkt blir lönsam eller inte redan på prototypsstadiet. Detta oavsett om det gäller lastbilar eller värmepumpar. Just nu ligger vi i startgroparna för ett helt nytt utbildningskoncept som har premiär under Elmia Subcontractor. Här sticker jag gärna ut hakan och påstår att det är ett erbjudande få kan matcha”, säger Tobias Ludvigsson, vd för Jobro.


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.

Jobro investerar åtta miljoner för att korta kundernas ledtider ytterligare

Tid är mer värt än guld för tillverkande industrier där marginalerna redan är minimala och även det kortaste stoppet i produktionsflödet förödande för lönsamheten. Ulricehamns- baserade Jobros viktigaste uppdragsgivare är ledande företag i den svenska verkstads- och fordonsindustrin. Nu investerar Jobro stort i en ny maskinpark, bland annat en 3D-laser-skärmaskin med världsledande prestanda.

Jobro hjälper kunder att korta ledtider och möjliggöra lägre kostnader – i en tid då kvalitets- kraven ökar och produkterna blir allt mer komplexa. ”Det som var omöjligt för tio år sedan är nu fullt möjligt. Vår investering betyder att vi kan få ut fler artiklar per dag, vilket i sin tur betyder att vi kan ta oss an större uppdrag och lova ökade volymer med bibehållen kvalitet, flexibilitet och service”, säger Tobias Ludvigsson, vd för Jobro.

Den nya 3D-laserskärmaskinen Rapido från italienska Prima Power är ett led i Jobros expansions- planer att växa såväl ekonomiskt som med fler medarbetare. Ytterligare en fräsmaskin ingår i sats-ningen framåt. Den nya 3D-laserskärmaskinen sparar även resurser och ger därmed ett mindre avtryck på miljön.


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetser- bjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.