Jobro Works

Jobro Works Cog Jobro Works Cog

Vårt helhetserbjudande: allt under ett tak

Jobro har alla moment från simulering till färdig detalj i eget hus vilket möjliggör korta ledtider och hög flexibilitet vid konstruktionsförändringar under utvecklingsprocessen.

Vårt koncept ger en kostnadseffektiv serieproduktion i mindre volymer.

Vi är certifierande enligt

 

Analys

När tid är allt

På en marknad där tid är mer värt än guld, där marginalerna redan är minimala och även det kortaste stoppet i ett produktionsflöde är förödande för lönsamheten är analysen det viktigaste verktyget vi har. Läs mer

Koncept & utveckling

Hela behovet i fokus

Genom att ringa in varje kunds helhetsbehov väldigt tydligt levererar vi ett koncept som ger en kostnadseffektiv serieproduktion i mindre volymer. Läs mer

Prototyp

En billig försäkring

Det är mindre kostsamt att göra ändringar i ett tidigt skede än att sätta stopp för en hel serieproduktion. För fordonsindustrin där varje steg i produktionen är kritisk betyder minsta stopp stora kostnader. Prototyper ger våra kunder chansen att testa sina idéer redan innan produktion startar. Läs mer

Förserier

Ingen tid att spilla

När den riktiga serieutrustningen inte är klar och fabriken står redo, då kan det vara nödvändigt att hitta ett snabbt alternativ för att ta fram en förserie. Läs mer

Produktion

Snabbt och flexibelt

I produktionen handlar det om att hålla det enkelt. Att inte göra det mer komplicerat än vad som krävs. Vårt mål är att snabbt förenkla varje steg och leverera en färdig produkt. Läs mer

Eftermarknad

En marknad som ständigt växer

I takt med att produkters livslängd krymper växer efterfrågan på en mer levande eftermarknad. Läs mer

Verifikation

Alla har olika krav

Med vår verifikationsprocess är vi alltid rustade och redo för tuffa utmaningar och krävande projekt. Läs mer

Utbildning

Med blicken framåt

Alla kunder vet inte hur vi gör och vad vi gör. Därför börjar och avslutar vi alltid med en genomgång kring vår process Jobro Works. Det utvecklar både oss som lärande organisation och vår kund. De får en djupare inblick i vår arbetsprocess samtidigt som vi får chansen att se över på vilka områden vi kan bli bättre på. Läs mer

Jobro: anpassat efter tuffast tänkbara krav

Fordonsindustrin är en av världens mest komplexa branscher med extrema krav på inte bara sin egen utveckling utan på alla samarbetspartners och leverantörer som ingår i nätverket. I det här sammanhanget har Jobro skapat en tydlig position som möjliggörare, nytänkare och problemlösare. Morgondagen kommer att ställa ännu hårdare krav på produktion och för det står vi väl rustade. Kanske är vi till och med den partnern som tar din produktion in i framtiden. Hur väl stämmer våra branschsanningar med din verksamhet?

Branschsanning #1:
Hårdare kvalitetskrav på slutprodukter och prototyper

Kvalitet blir en allt viktigare komponent i produktutveckling och produktion på grund av de stora kostnaderna associerade med eventuella kvalitetsproblem – vilket ställer högre krav på oss i form av certifieringar och processutveckling. Det som efterfrågas allt mer är prototyper av mer serieproduktionskaraktär för att kunna produktionsverifiera sin produkt tidigt.

Branschsanning #2:
Komplexare produkter

Mer avancerade mjukvaror och ökat krav på packning och design driver utvecklingen av komplexare produkter, vilket i sin tur driver mer avancerade (och dyrare) verktyg och produktionsprocesser. För att undvika dyra ändringar sent i processen ger användandet av avancerade prototyper en möjlighet att tidigt i flödet testa produkter i sitt fullständiga sammanhang.

Branschsanning #3:
Fler varianter av slutprodukter

Individuell anpassning av produkter driver en större variantportfölj inom flera olika branscher. Fler varianter innebär också fler olika ingående artiklar, som behöver verifieras under utvecklingsperioden.

Branschsanning #4:
Ökad efterfrågan av simulering/digitala prototyper

En trend som varit rådande under relativt många år är användandet av simulering och digitala prototyper för att minska behovet av fysiska prototyper, och därmed också minska kostnader. Parallellt har produkterna också blivit mer komplexa vilket gör eventuella misstag dyra att korrigera. Därför märker man nu en ökad efterfrågan att med hjälp av simulering göra prototypdetaljer som är nära tilltänkt slutresultatet i form och kvalitet. Det är framförallt behovet av enklare och tidigare prototyper som ersatts av digitala prototyper.