Analys

När tid är allt

På en marknad där tid är mer värt än guld, där marginalerna redan är minimala och även det kortaste stoppet i ett produktionsflöde är förödande för lönsamheten är analysen det viktigaste verktyget vi har.

Det första vi gör

Det som gör oss unika inom branschen är att vi startar vår analys och simulering så fort en förfrågan eller offert på ett arbete kommer in. Tack vare detta kan vi se materialkostnader, tidsomfattning, vilken typ av utrustning som behövs och vilka processteg som kan kortas. Våra offerter baseras på omfattande analyser, simulering och lång erfarenhet. Resultatet är en reell offert som håller hela vägen.

Vi har alltid en massa frågor och punkter som vi behöver ta ställning till. Vilket material krävs och var ska artikeln placeras? Ytbehandling eller inte? Vilka dokumentationer ska genomföras, krävs det olika typer av fästelement på plåtartikeln. Ska det vara en sammanbyggd nivå som ska punktsvetsas? Det är många moment som spelar in i vår process och det är här analysen kommer in. Den ger oss svar och gör att vi kan uppskatta allt från leveranstider till material- och produktionskostnader på ett helt annat sätt än någon annan i våran bransch.

Simulering med AutoForm

Vid simuleringen använder vi programmet AutoForm, ett system som har blivit något av en standard inom fordonsindustrin och som låter oss simulera formningen i pressmomentet. Det ger oss en direkt indikation på om plåten kan formas enligt vald process och vi kan i ett tidig skede föreslå eventuella designändringar, ta bort vissa pressteg och därmed korta ledtiden ytterligare. Analysen hjälper oss också att ringa in hela jobbet samtidigt som den visar oss vad kunden behöver få fram och vill ha. Genom att få svar på så mycket som möjligt kan vi med analysen korta både ledtid och kostnader. Allt i en tid då kvalitetskraven ökar och produkterna blir allt mer komplexa.