Förserier

Ingen tid att spilla

När den riktiga serieutrustningen inte är klar och fabriken står redo, då kan det vara nödvändigt att hitta ett snabbt alternativ för att ta fram en förserie.

Tester i en storskalig miljö

Förserier gör det möjligt att testa både produktionen och produkterna i en storskalig miljö. Fast i mycket mindre serier. Det ger kunden den erfarenhet och kunskap den behöver för att veta om de behöver backa eller ta ett steg framåt i sin produktionsfas.

Börja testa i tid

Att ta fram en serieutrustning för högre volymer tar tid. Med ledtider upp mot 40 till 50 veckor så förlorar de flesta producenter både värdefull tid och pengar. Vi gör förserier med serielika artiklar på tio veckor. Det gör att kunden kan börja sätta samman sin produkt för att börja testa och analysera den utan att behöva spilla mer tid.