Koncept & utveckling

Hela behovet i fokus

Genom att ringa in varje kunds helhetsbehov väldigt tydligt levererar vi ett koncept som ger en kostnadseffektiv serieproduktion i mindre volymer.

Verktyg med en låg investeringskostnad

Vår teknik, kunskap och erfarenhet gör att vi kan se till varje kunds helhetsbehov. Genom att ibland tillverka och leverera verktyg som klarar av att göra flera olika pressteg sparar vi både moment, andelen unika verktyg och pengar. Traditionellt använder man sig av normalt runt fyra till fem unika verktyg. Jobro använder sällan mer än två eller tre. Pågrund av detta kan vi hålla nere kostnaderna för kunden. Det ger oss också en hög flexibilitet när det kommer konstruktionsförändringar under själva utvecklingsprocessen.

Ett enklare alternativ

Tack vare vår arbetsprocess kan vi göra flera moment samtidigt, vilket tillåter oss att korta ner ledtiden ytterligare. På Jobro är tid allt, det finns ingen tid att överarbeta någonting. Vi gör det så enkelt och billigt som det går.