Produktion

Snabbt och flexibelt

I produktionen handlar det om att hålla det enkelt. Att inte göra det mer komplicerat än vad som krävs. Vårt mål är att snabbt förenkla varje steg och leverera en färdig produkt.

Laser före klippning

Traditionellt klipper man först plåten med ett unikt ämnesklippverktyg och normalt krävs det ytterligare fyra till fem pressverktyg för att få fram en färdig plåt. Att ändra ett verktyg kostar både pengar och tid. Vi förenklar hela processen genom att skära fram artiklarna med laser istället, samtidigt är det odramatiskt att göra eventuella designändringar med lasertekniken. För oss räcker det med att göra en enkel omprogrammering.

Timmar istället för veckor

Istället för att gjuta verktygen fräser vi fram dem direkt ur ett blockmaterial. På så sätt kan vi bara på ett par timmar, efter vi har ett konstruktionsunderlag färdigt i CAD:en, starta tillverkningen. Att gjuta skulle innebära att vi skulle behöva konstruera en gjutmodell, skicka den till ett gjuteri, gjuta och frakta den tillbaka innan vi ens kan starta tillverkningen. Vilket innebär flera veckors arbete. Istället kortar vi ledtiden och startar tillverkningen redan timmar efter att konstruktionen är klar.

Vår framtagningsprocess gör att produkterna kommer snabbare ut till marknaden. På bara två veckor kan vi ta fram ett verktyg som traditionellt skulle ta upp mot 40 veckor.