Prototyp

En billig försäkring

Det är mindre kostsamt att göra ändringar i ett tidigt skede än att sätta stopp för en hel serieproduktion. För fordonsindustrin där varje steg i produktionen är kritisk betyder minsta stopp stora kostnader. Prototyper ger våra kunder chansen att testa sina idéer redan innan produktion startar.

Enkelt och billigt

Vi tänker alltid på att det ska vara så enkelt och billigt som möjligt. En prototyp kan hjälpa dig att spara både tid och pengar i längden. Den fungerar som en testartikel där kunden kan testa hållbarhet och funktion – samt få ett kvitto på att idéer och koncept håller hela vägen.