Utbildning

Med blicken framåt

Alla kunder vet inte hur vi gör och vad vi gör. Därför börjar och avslutar vi alltid med en genomgång kring vår process Jobro Works. Det utvecklar både oss som lärande organisation och vår kund. De får en djupare inblick i vår arbetsprocess samtidigt som vi får chansen att se över på vilka områden vi kan bli bättre på.

En spets i vårt erbjudande

För att kunna bli en helhetsleverantör med fokus på kunskap och kompetens anser vi att man ska kunna erbjuda en stark utveckling, produktion, konstruktion, tillverkning och utbildning i ett och samma paket. Som en del av vår satsning framåt har vi därför nu startat upp en egen utbildningsdel under namnet Jobro Academy. Tanken är att bli så kompletta som möjligt och spetsa vår erbjudande ytterligare. Samtidigt är det ett sätt för oss att säkra framtida personal och kompetenser.