Verifikation

Alla har olika krav

Med vår verifikationsprocess är vi alltid rustade och redo för tuffa utmaningar och krävande projekt.

Allt mäts och dokumenteras

Verifikationer kan göras med en uppsjö av olika tekniker och metoder. Antalet verifikationer brukar variera beroende på uppdragets natur. Varje verifikationsprocess dokumenteras så att kunden hela tiden kan se att vi levererar enligt de krav som har ställts och att de får det som har beställts. Kunden kan även testa artikeln i egen miljö. Då vet kunden hela tiden att plåtartiklarna stämmer överens med ursprungskonceptet, idéer och ritningar.

Olika typer av verifikationer

Vanligtvis görs en verifikation med hjälp av ett koordinatormätmaskin som stämmer av att alla krav efterlevs. Samtidigt sparar vi ned all data i ett mätprotokoll, där vi på ett överskådligt sätt kan kontrollera att artikeln ej avviker från kravspecifikationen. Vi kontrollerar naturligtvis även att rätt material har använts i alla moment. Det hela är rätt enkelt. Alla jobb ska uppfylla de krav som finns.

Vissa projekt kräver andra typer av verifikationer. Det kan vara att vi behöver titta på materialstrukturen så att den är rätt. Vid presshärdning så snittar vi upp materialet för att kontrollera med hjälp av ett elektronmikroskop. Vi säkerställer även att materialet har rätt styrka och hårdhet.