Policy

För miljö, kvalitet och arbetsmiljö

  • Jobro Sheet Metal Technology AB skall erbjuda kunden en helhetslösning till färdig produkt, som motsvarar eller helst överträffar våra kunders behov.
  • Vår konstruktion, verktygs- och plåttillverkning skall bygga på kompetens, flexibilitet, korta ledtider och miljömedvetenhet.
  • All personal skall engageras i vårt förbättringsarbete genom att förbättra utnyttjandet av våra resurser, kontinuerligt arbeta med att minska miljöbelastningen och att förebygga förorening.
  • Vi skall tillverka i moderna maskiner som är energisnåla, har minimal bullerpåverkan och avger minsta möjliga utsläpp av oljor och gaser.
  • Allt arbete skall ske under säkra förhållanden av välutbildad och motiverad personal.
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring kvalitets, miljö och arbetsmiljöfrågor hos våra anställda.
  • Efterleva myndigheters miljö och lagkrav.

Ulricehamn 2018-08-31
Ulf Wilhelmsson