Reportage Aktuell Produktion NR 6

”En snabbrörlig specialist som fixar låvgolymerna” Nu kan du läsa mer om oss och vad vi gör i det senaste numret av Aktuell Produktion NR 6.

Reportaget börjar på sidan 4. Trevlig läsning.

Reportage Aktuell produktion nr6 (pdf)