Jobro förvärvar Prototals plåtverksamhet

Jobro förstärker sin marknadsposition genom förvärv av tillgångarna i Prototals plåtverksamhet. Genom förvärvet breddar bolaget sitt utbud mot marknaden. Efter förvärvet kommer Jobro att ha ca 100 anställda och en årsomsättning på ca 160 MSEK.

Jobro är idag den ledande tillverkaren av prototyper och lågvolymserier av komplexa plåtdetaljer i Sverige. Bolagets ambition är att expandera sin verksamhet och bli en av Europas ledande prototyp- och lågserietillverkare av komplexa plåtdetaljer. Verksamheterna kompletterar varandra både avseende produktionsteknologi och kunder. Genom förvärvet kommer Jobro att disponera över en tillkommande teknologi, som är speciellt lämpad för riktigt låga volymer samt för formning av vissa speciella material.

Efter förvärvet kommer Jobro serva kunder inom fordonsindustrin, byggsektorn, flygindustrin och den tyngre tillverkningsindustrin. Tillverkningen kommer fortsatt att ske i både Ulricehamn och Jönköping. Ambitionen är att stärka och expandera verksamheterna på båda tillverkningsställena.

”Prototals verksamhet har ett starkt erbjudande samt en kompetent organisation vilket resulterat i långvariga kundrelationer. Jobros omfattande satsningar på maskinpark, process och metodutveckling samt fokuserat marknadsarbete har gjort att vi idag är en betydande TS-certifierad leverantör till Europas biltillverkare. Förvärvet av Prototals plåtverksamhet kommer nu att göra oss till en än mer komplett och konkurrenskraftig leverantör till gagn för våra kunder.” säger Jobros VD Tobias Ludvigsson.

”Genom att vår plåtdel nu blir en del av ett större och bredare utbud mot marknaden kommer verksamheten i Jönköping att få bättre förutsättningar att utvecklas. Vi har under en tid sett hur Jobro utvecklar sin verksamhet på ett positivt sätt och är övertygade om att vår spetskompetens inom vår del av plåtformningen kommer att kunna bidraga till fortsatt expansion både vad det gäller applikationer och kunder” säger  Henrik Lundell VD på Prototal.

Ytterligare information lämnas av Tobias Ludvigsson VD Jobro (0321- 685202), Stig-Arne Blom styrelseordförande Jobro (070 5251615) samt Henrik Lundell VD Prototal (076 5387242).


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.