Jobro sätter standarden med nytt ledningssystem

Västsvenska verkstadsgasellen Jobro har tagit ett strategiskt beslut om att ISO/TS-certifiera verksamheten för att vara starkt rustad inför framtida lågvolymsproduktion. ISO/TS16949 är en standard på kvalitetsledningssystem specifikt utvecklad för leverantörer till fordonsindustrin.

”Vi märker att intresset för vårt erbjudande bara växer och att vår pragmatiska syn på effektiv produktion verkligen gör avtryck på marknaden – inte minst bland fordonsindustrin. Nu tar vi ett ytterligare steg för att närma oss de ledande internationella tillverkarna och de extremt höga krav
på kvalitetssäkring som efterfrågas”, säger Tobias Ludvigsson, vd på Jobro.


Teknikföretaget Jobro är den lilla, snabbrörliga specialisten på komplexa plåtdetaljer för verkstads- och fordonsindustrin: ett helhetserbjudande under ett tak i form av simulering, konceptutveckling och tillverkning. Spetskompetens och en modern maskinpark i världsklass gör att kundstocken växer snabbt. Sverige är för närvarande den största marknaden, men orderingången ökar alltmer från övriga Europa.