Jobro Konstruktion

Konstruktion

Våra konstruktörer har alla bred erfarenhet och spetskompetens inom sitt område. Vår uppgift är att utveckla verktyg och fixturer snabbt och kostnadseffektivt. Vi försöker till exempel alltid att begränsa antalet steg i tillverkningsprocessen och att utnyttja materialet så effektivt som möjligt. Vi gör alla våra verktyg själva och det är en stor hjälp när vi ska klara de korta leveranstider som idag krävs i framför allt fordonsindustrin – t.ex. mulor och prototyper.

Vi hanterar följande system inom CAD-CAM: SolidWorks, Tebis, AutoForm och Catia v5.

Så här går det till
Efter simuleringen börjar vi att designa verktyget som ska forma plåtdetaljen. Verktyget säkerställs sedan i AutoForm innan vi startar tillverkningen.
Fördelar
Plåten formas sedan enligt den process vi har valt. Det är en enklare och mer lönsam arbetsgång. Eventuella ändringar görs direkt i datorn och vi vet att det blir rätt från start.

Snabbfakta

  • Väl beprövad process
  • Kostnadseffektivt
  • Färre steg
  • Flexibelt vid ändringar