Jobro produktion montering

Montering

Jobro arbetar kontinuerligt för att utveckla arbetsprocesser. Vi har kapacitet och erfarenhet av att både del- och slutmontera detaljer till industrin. Målet är att ständigt hålla oss nära dig som kund och identifiera förbättringar i processen. Jobros arbetsprocess präglas av korta beslutsvägar. På så sätt kan vi vara snabbrörliga både i informationsflödet internt samt mot dig som kund.

Fördelar
På Jobro slutprovar vi alla monterade detaljer för att säkerställa att de produkter vi levererar alltid motsvarar kundens förväntningar. Erfarna och engagerade medarbetare ser till att detaljförsörjningen fungerar på bästa sätt. De flesta i vår personal är korsutbildade och därmed vana av att hantera flera steg i produktionsprocessen.

Snabbfakta

  • Hög noggrannhet i leveransen
  • Kvalitetsäkrad styrning
  • Effektiva processer
  • Minimalt slöseri