Jobro Simulering

Simulering

Att arbeta med plåt kräver ofta specialistkunskaper. Den första fasen i vår produktion är att ”stresstesta” material och lösning – naturligtvis i dialog med dig som kund. Genom att upptäcka problem och svagheter tidigt kring konstruktionen kan vi undvika kostsamma fel längre fram. Simuleringen blir alltså en kontrollstation som sparar mycket tid och pengar.

Så här går det till
På Jobro simulerar vi processförloppet i två olika steg: en enklare vid offertförfrågan och genom fördjupad analys när ordern är lagd.


Steg 1: Vid offertförfrågan
En första, enklare simulering sker i samband med offertförfrågan. Här kontrollerar vi att konstruktionen är möjlig och håller hela vägen samtidigt som vi kan uppskatta kostnaderna mer korrekt.


Steg 2: Lagd order
En längre analys sker när vi väl har fått ordern. Den hjälper oss säkerställa processen hela vägen, vilket underlättar produktionen och kortar ledtiderna dramatiskt.


Fördelar
Du får en snabb indikation på kostnader och eventuella svagheter som behöver åtgärdas. Primärt säkerställer du också projektets ekonomi genom att minimera antalet riskmoment från start. Det är också en lärandeprocess som utbildar din organisation i avancerad produktionsteknik och som stärker ditt erbjudande.

Snabbfakta

  • Avslöjar problem innan de uppstår
  • Transparens genom hela processen
  • Spara tid och pengar
  • Utbildar din verksamhet